Poszukiwania osób do dystrybucji ulotek – jak znaleźć dobrych pracowników?

Poszukiwania osób do dystrybucji ulotek – jak znaleźć dobrych pracowników?

Roznoszenie ulotek to zajęcie, które wymaga od kolportera przede wszystkim dobrego zorientowania w terenie oraz dużych podkładów cierpliwości. Dystrybucja ulotek opiera się na zorganizowaniu przemyślanej akcji kolportażowej oraz zatrudnieniu profesjonalnych osób do rozpowszechniania materiałów promocyjnych. Jak znaleźć naprawdę dobrych pracowników,